Istruttore Raffaele Gagliardi c.n.3° dan
Istruttore Raffaele Gagliardi c.n.3° dan
Allenatore Claudia Pecoraro c.n.2° dan
Allenatore Claudia Pecoraro c.n.2° dan
Ines  e  Claudia
Ines e Claudia
M° GRASSO  e  Allenatore PECORARO
M° GRASSO e Allenatore PECORARO